Aile Hekimlerinin İzin Hakkı

  • Görüntüleme: 1447
  • 05 Haziran 2018

AİLE HEKİMLİĞİ İZİN HAKKI
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 10.01 2015 tarihinde Aile Hekimlerinin kamu görevlisi olduğu ve kamu görevlilerinin izinlerinin sadece kanunla düzenlenebileceğine vurgu yaparak o güne kadar uygulamada olan izin yönetmeliğini iptal etti.
İzinlerle ilgili kanun çıkarılması beklenirken bakanlık 05.05.2017 tarihinde Bakan oluru ile yasada düzenleme yapılıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli kamu görevlilerine ilişkin izin hükümlerince tesis edilmesi gerektiğini uygun gören Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bunu genel yazı ile duyurdu. 
Son olarak 16.10.2017 tarihinde Danıştay Bakan Olurunun ve buna dayandırılan genel yazının,’kamu görevlisi olan Aile Hekimlerinin izinlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği ve yargı kararlarının gerekçeleri dikkate alınmaksızın hazırlandığı,her ne kadar idarece dava konusu işlemlerin geçici süreli olarak tespit edildiği belirtilmişse de Anayasa  Mahkemesinin 10.01.2015 tarihinde karar verdiği bugüne kadar gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için yeterli zamanın olduğu vurgulanarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.
Özetleyecek olursak Aile Hekimliği izin yönetmeliği iptal edilmiş, Bakanlık 2 yıldan daha uzun bir sürede kanun çıkarmak yerine izin yönetmeliğinden çok daha kötü şartlar içeren 4/B statüsüne Aile Hekimlerini layık görmüştür.Danıştay tarafından 4/B durdurulmuştur.Mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere bu konuda yasa çıkıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olunması gerekmektedir. Diğer olasılıklar mahkeme kararlarıyla iptal edilmiştir. İdarenin izin konusunda dayattığı 4/B ye tabi işlemler tamamen dayanaksızdır. İzin işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanınan izin sürelerini baz alarak idareden bu süreler talep edilmeli  taleplerin karşılanmaması durumunda hukuk komisyonumuza baş vurulmalıdır.(suahedhukuk@gmail.com)

PAYLAŞ: